VAD ÄR HOMEOPATI?

Homeopati är en 200 år gammal läkekonst som praktiseras över nästan hela världen. Homeopatin grundades av den tyska läkaren Samuel C Hahnemann (1755-1843).

Klassisk Homeopati är en naturmedicinsk behandling som stärker immunförsvaret o ch stimulerar kroppens egen självläkning.

Homeopatin ser varje patient som en unik individ och människan betraktas som en helhet, där kropp och själ är ett. Det är när det blir obalans i helheten som sjukdom uppstår. Homeopatin tar bort grundorsaken till sjukdom och inte bara symtom.

Homeopatins grundprincip är ”similia similibus curantus” som betyder liknande botar liknande. Det kan förklaras med att varje behandling är individuell, vilket innebär att två människor med samma sjukdom, inte behandlas lika. Det homeopatiska läkemedlet motsvarar den totala bilden hos patienten. Där man tar hänsyn till helheten, hela individen, det vill säga fysiska och psykiska symtom, sjukdomshistoria och där konstitution och personlighet ingår som en viktig del, vid val av rätt homeopatiskt läkemedel och potens (styrka) vid ordination.

Det finns inget specifikt homeopatiskt läkemedel för en viss sjukdom. Klassisk Homeopati ordinerar endast ett homeopatiskt läkemedel åt gången.

De homeopatiska läkemedlen framställs av naturliga ämnen, från växt-, mineral- och djurriket.

Homeopatiska läkemdel är godkända av läkemdelsverket.

 

Välkommen

Vad kan behandlas?

Malmö
Vad är homeopati? Hur går ett besök till?   Varberg