HUR GÅR ETT BESÖK TILL?

Under första konsultationen som tar ca 1,5 till 2 timmar, får patienten berätta om sig själv och sina besvär. Homeopaten behöver få ingående information om besvären, när de uppstod, om något särskilt hände i patientens liv just då, hur de yttrar sig och vad som t.ex. gör besvären bättre eller sämre. Homeopaten behöver också få en bild utav vad patienten tycker om att äta och inte tycker om att äta, om patienten är varm eller frusen, hur patienten sover osv.

Även information om patientens personlighet är av stort värde, hur patienten reagerar t.ex. vid ilska eller sorg. Och vad patienten tycker om att göra och eventuella fritidsintresse. Patientens sjukdomshistoria och sjukdomshistoria i släkten är också en viktig del.

Som homeopat ställer man en hel del frågor för att få fram helhets bilden av patienten, så att rätt homeopatiskt läkemedel kan ordineras.

Återbesöket som tar ca 45 min, bokas in efter ca: 5 – 6 veckor. Då gör homeopaten en uppföljning av patienten och dess symtombild, vad som hänt och hur behandlingen skall fortsätta.
Därefter bokas ett nytt återbesök in.


Vad patienten berättar under konsultationen med homeopaten är konfidentiellt.

Välkommen

Vad kan behandlas?

Malmö
Vad är homeopati? Hur går ett besök till?   Varberg